Ekoloģiskās priekšrocības

Risinājumi, ko izmanto Kerakoll GreenBuilding, ir visādā ziņā ļoti liels ieguvums: samazina CO2 izmešus atmosfērā, izmanto otrreizējās pārstrādes rezultātā iegūtas izejvielas, samazina ēku ekspluatācijai nepieciešamās enerģijas patēriņu, ievieš sistēmas ar zemu kaitīgo vielu izmešu līmeni, kas aizsargā apkārtējo vidi un uzlabo gaisa kvalitāti.

Ieguvumi veselības jomā

Ieguvums iedzīvotāju veselībai, ko nosaka projektēšana saskaņā ar ekoloģiski draudzīgas būvniecības principiem un augstā Kerakoll® materiālu kvalitāte:

Ekonomiskie ieguvumi

Sistēma Kerakoll GreenBuilding nodrošina arī augstas nekustamā īpašuma vērtības saglabāšanu, kas nemazinās laika gaitā – tas tiek panākts, pateicoties atbilstībai energoefektivitātes sertifikāta prasībām un ēkas uzturēšanas izdevumu samazināšana par 40%, salīdzinot ar tradicionālajām ēkām. Šie ietaupījumi attiecas galvenokārt uz energoizmaksām, apkures un ventilācijas izmaksām, kā arī izmaksām, kas saistītas ar ēkas apsaimniekošanu.