Ashford Formula ir ķīmiski aktīvs šķidrais betona piesūcinātājs betona grīdu aizsardzībai, atputekļošanai, stiprināšanai un hermetizācijai. Patiecoties tā formulai, materiāls iesūcās betonā, reaģējot ar cementa sastāvā esošām vielām, kā rezultātā rodas homogens īpaši ciets veidojums. Ražotājs - Curecrete Chemical Company.

Pirmā Ashford Formulas partija tika saražota 1947.gadā. Kopš tā laika ar Ashford Formulu kopumā tika apstrādāti 2,5 miljardi (2’500’000’000,00) m2.
Ashford Formula ir pasaules mēroga līderis vairāk ka 55 gadu garumā.
Ashford Formula ir Ilgizturīgs un neaizvietojams.
Garantija - 10 gadi.

https://www.youtube.com/watch?v=gonml53Hz-I

Neilgi pēc Otrā pasaules kara vācu ķīmiķis radīja Ashford Formulu un uzsāka ražošanu Kalifornijā. Tad materiāla formula tika pārdota firmai Alkali Neutralizer Company ar biroju Los-Andželosā. Arhitektu un inženieru pūliņu rezultātā Ashford Formula tika būtiski mainīta un uzlabota, un 1947.gadā to pielietoja jau visām industriālām grīdām un visās transporta stāvvietās.

Vēlāk kompānija Curecrete Chemical Company nopirka Ashford Formulu un pārdošanas tiesības uz to. Drīzumā Ashford Formula sāka uzstādīt pārdošanas rekordus Kalifornijā un ASV rietumos. Curecrete Chemical Company kļuva plaši pazīstama ne tikai ASV, bet arī citās 35 pasaules valstīs.

Kopš 1947.gada Ashford Formula ir pazīstams kā vienīgais materiāls pasaulē, kurš vienlaicīgi atputekļo un stiprina betona grīdas. Firma Curecrete Chemical Co. ir pirmatklājējs šajā jomā.

Ashford Formula efektīvi aizsargā svaigo betonu tā stiprības veidošanās periodā un nodrošina paaugstinātu betona stiprību. Nokļūstot betona augšējā slānī, Ashford Formula reaģē ar cementa akmens sastāvā esošām vielām un rada papildus ķīmiskās saiknes betona matricē. Palielinās betona stiprība, dilumizturība, triecienizturība.

ASHFORD FORMULA UZKLĀŠANA UZ SVAIGA BETONA

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Ashford Formula ir ļoti viegli uzklājama, jo vienīgais, kas patiešām nepieciešams, ir:

  1. Slota ar mīkstiem sariem vai vidēja garuma plūksnām;
  2. Ērta tvertne, no kuras izlej Ashford Formulu.
  3. Gumijas izlīdzinātājraklis;
  4. Tīrs auksts ūdens.

Tomēr Ashford Formulas pielietošanas gala rezultāts par 90% ir atkarīgas no virsmas sagatavošanas kvalitātes, no materiāla pareizā izlietojuma un pielietojuma. Ashford Formulu var pielietot gan uz parastā betona, kura marka nav zemāka par M300, gan uz betona ar pastiprinātu augšējo slāni, jo Ashford Formulas pielietošana ir viss ekonomiskākais veids, kā stiprināt un atputekļot betonu.

Tomēr, ir jāņem vērā, ka krāsaino toppinga materiālu izmantošanas gadījumā Ashford Formulu ir jāieklāj 28 diennaktis pēc betona iestrādes.

Ashford Formulu var klāt uz parastā betonā un pelēkas krāsas toppingiem jau 12 stundas pēc pierīvēšanas procesa pabeigšanas.

Šajā gadījumā Ashford Formulas patēriņš ir minimāls un vienādojās ar 1 litru uz 5-6m2.

Ashford Formulu ir jāklāj tikai uz cietas struktūras virsmām, kuras ir mehāniski apstrādātas – pierīvētas un noslīpētas.

Pierīvēšanu veic ar lāpstiņu pierīvēšanas mašīnām 4-12 stundas pēc betona maisījuma ieklāšanas, kad jau var staigāt pa tā virsmu, bet vēl to var apstrādāt ar tādām mašīnām.

Slīpēšana ļauj noņemt plānu augšējo slāni, jo „cementa pieniņš” sagrūst pirmām kārtām un ir putekļošanās pamata iemesls. Ar papildus slīpēšanu tiek likvidēti nelīdzenumi, kuri radās, klājot betona maisījumu. Šajā gadījumā Ashford Formulas patēriņš ir 1 litrs uz 4-5m2 un to var precizēt ar testa uzklāšanu.

Īpašu uzmanību ir jāpievērš Ashford Formulas palieku noskalošanai, it īpaši krāsaino toppingu izmantošanas gadījumā, jo nenoskalotās paliekas veido grūti noņemamu uzkārtiņu, kura bojā grīdas ārējo izskatu.

UZKLĀŠANAS ETAPI

Etaps 1: Virsmas sagatavošana.

Attīrīšanai tiek izmantota ūdens strūkla zem spiediena un slota. Var izmantot arī rūpniecisko mazgāšanas putekļu sūcēju. Ja uz virsmas ir skābes vai organiskās vielas, virsmu nepieciešams neitralizēt ar sārmainu šķīdumu (pH 10 un augstāk), noturot to uz virmas 20-30 minūtes. Pēc tam mazgāšanas līdzekļa paliekas ir jānoskalo ar tīru ūdeni.

Etaps 2: Uzklāšana.

Pirms uzklāšanas vēlams samaisīt materiālu - Ashford Formulu. Ashford Formulu uzklāj, lejot to no tvertnes daudzumā, kurš būtu pietiekams, lai virsma paliktu mitra 45-60 minūtes. Materiālu vienmērīgi izlīdzina ar slotu ar mīkstiem sariem. Šajā periodā ir nepieciešams sekot, lai neveidojās lielas peļķes vai vietas ar žūstošo materiālu. Lai tas nenotiktu, materiālu pārslauka ar slotu no peļķainās vietas uz žūstošo.

Materiāla izlīdzināšanai ir jābūt pastāvīgai, jo izlīdzināšana noņem virsmas spriegumu un veicina materiāla iesūkšanos betonā.

Pēc 45-60 min, kad virsma kļūs slidena un materiāls – lipīgs un gelveidīgs, virsmu vajag nedaudz samitrināt ar ūdeni. Ūdens palīdz šķīdināt materiālu un iesūkties betonā. Tad pagaidīt, kamēr virsma atkal nekļūst lipīga (30min), nepārtraukti izlīdzinot materiālu pa virsmu. Pēc 30 minūtēm rūpīgi noskalot virsmu ar aukstu ūdeni. Palieku noņemšanai var izmantot rūpniecisko mazgāšanas putekļu sūcēju.

Etaps 4: Uzklāšanas procesa pabeigšana.

Pēc materiāla palieku noskalošanas ir rūpīgi jānosusina ar gumijas izlīdzinātājrakli. Virsmai ir jāizskatās līdzīgi tīra mitra betona virsmai. Ja kādi no virsmas laukumiem vēl ar vien ir slideni, tas nozīmē, ka materiāla paliekas nav noskalotas. Šos laukumus ir atkārtoti jānoskalo ar aukstu ūdeni. Pretējā gadījumā uz virmas izveidosies balta virskārta, kuru varēs noņemt tikai ar sauso abrazīvo apstrādi.

Etaps 5: Piezīmes.

Materiālu drīkst pielietot pie apkārtējās vides temperatūras +5°С un vairāk.

Materiālu Ashford Formula ir vēlams uzklāt uz cementa-smilšu izlīdzinošām kārtām tikai, ja tiek izmatots cements, kura marka nav zemāka par 500 (t.i. smilšbetons B25 un augstāk). Par cik tādas izlīdzinošās kārtas ir ar paaugstinātu porainību, materiāla izlietojums sastāda ne mazāk kā 300ml/m2.

Uzklājot Ashford Formulu, uzmanāties, lai tas nenokļūst uz stikla, alumīnija vai nerūsējošā tērauda. Ja tas tomēr gadījās, materiālu ir nekavējoties jānoskalo pirms tas izžūst. Pretējā gadījumā virsma būs nopietni bojāta.

https://www.youtube.com/watch?v=pRN_viu33kM

LIETOŠANA

Betona grīdas lietošanu var uzsākt ar nelielu slodzi pēc 24 stundām pēc apstrādes ar Ashford Formulu pabeigšanas. Grīdai var piemērot lielāku slodzi vai pilnu slodzi tikai pēc 28 dienām pēc betona grīdas ieklāšanas. Mitru uzkopšanu drīkst veikt pēc 14 dienām pēc Ashford Formulas uzklāšanas.

ASHFORD FORMULA UZKLĀŠANA UZ SAUSĀ VAI SLĪPĒTĀ BETONA

GRĪDAI ir jābūt attīrītai no jebkādiem pārklājumiem, plēvēm vai piesārņojuma, kuri var traucēt Ashford Formulas iesūkšanos betonā.

UZKLĀŠANAS ETAPI

Etaps 1: Virsmas sagatavošana.

Pirms Ashford Formulas uzklāšanas uz sauso betonu (virs 28 dienām pēc betona iestrādāšanas) ir nepieciešams zināt, kādā stāvoklī atrodas grīda. Vienā gadījumā virsmu ir abrazīvi jāapstrādā, citā – jāneitralizē, vēl citā – vienkārši jānotīra.

Ja uz virsmas ir vāja uzkārtiņa (cementa pieniņš), akrila vai epoksīda pārklājums vai krāsa, tad grīdu ir abrazīvi jāapstrādā līdz vājā uzkārtiņa vai pārklājums tiek pilnīgi noņemti. ASHFORD FORMULU ir jāuzklāj tikai uz strukturāli cietajām virsmām. Abrazīvās apstrādes rezultātā izveidojušies produkti ir pilnībā no virsmas jānoņem.

Pēc abrazīvās apstrādes, ja uz virsmas pirms tam bija jel kādas skābes vai organiskās vielas, tad pirms Ashford Formulas uzklāšanas virsmu nepieciešams neitralizēt ar sārmainu šķīdumu (pH 10 un augstāk), noturot to uz virmas 20-30 minūtes. Pēc tam mazgāšanas līdzekļa paliekas ir jānoskalo ar tīru ūdeni.

Ja uz grīdas nebija ne pārklājumu, ne uzkārtiņas, ne plēvju, ne skābju vai organisko vielu, tad grīdu ir vienkārši labi jānotīra no jebkādiem piesārņojumiem, jānomazgā ar ūdeni zem spiediena vai jānoņem ar cietu metāla suku.

Etaps 2: Uzklāšana

Uzklāt Ashford Formulu daudzumā, kurš būtu pietiekams, lai visa virsma paliktu mitra 60 minūtes, saskaņā ar Tabulā 1 norādīto izlietojumu.

Šajā periodā ir nepieciešams sekot, lai neveidojās lielas peļķes vai vietas ar žūstošo materiālu, materiāla izlīdzināšanai ir jābūt nepārtrauktai. Nedrīkst pieļaut peļķu izžūšanu, ja tad materiāla paliekas kļūs ļoti grūti noņemamas.

Virsmas veids Izlietojums, ml/m2**
Gludi slīpēts betons ar stiprinātu augšējo slāni (toppingu) ~250
Gludi slīpēts betons ~200
Svaigs slīpēts betons ( no 7 līdz 14 diennaktīm )* ~300
Sauss slīpēts betons ( virs 14 diennaktīm ) ~350

* Svaiga betona slīpēšana pirms Ashford Formulas ieklāšanas ir jāveic vismaz 7 diennaktis pēc betona iestrādes.

** Precīzu materiāla izlietojumu var noteikt ar testa uzklāšanu uz neliela sagatavotās virsmas laukuma.

Pēc Ashford Formulas ieklāšanas jārīkojas saskaņā ar vienu no sekojošiem variantiem:

1.Variants: Ja pēc 60 min Ashford Formulas lielākā daļa ir iesūkusies virsmā, tad ar gumijas izlīdzinātājrakli vai slauķi rūpīgi noņemt materiāla paliekas no visas virsmas. 2.Variants: Ja pēc 60 min Ashford Formulas lielākā daļa ir palikusi uz virsmas, pagaidīt, līdz virsma kļūst lipīga un slidena, tad kārtīgi samitrināt ar tīru ūdeni un pēc 30 min ar rakli novākt materiāla paliekas no virsmas.

Pēc Ashford Formulas uzklāšanas uz sausas virsmas betona grīda neizskatīsies kā jauna, toties būs atputekļota un pastiprināta. Virsmas dekoratīvie parametri būs lielā mēra atkarīgi no tā, cik gluda, līdzena un tīra bija virsma pirms Ashford Formulas uzklāšanas.

Lietošana

Apstrādātās ar Ashford Formulu vecās betona grīdas lietošanu drīkst uzsākt pēc 24 stundām. Intensīvai slodzei grīdu drīkst pakļaut tikai 7 dienas pēc Ashford Formulas uzklāšanas.

MATERIĀLA PIELIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI

Materiālu nedrīkst pielietot pie apkārtējās vides temperatūras zem +5°С.

Uzklājot Ashford Formulu, jāuzmanās, lai tas nenokļūst uz stikla, alumīnija vai nerūsējošā tērauda. Ja tas tomēr gadījās, materiālu ir nekavējoties jānoskalo, pirms tas izžūst.