PREMIER RUBBER MEMBRANE ® SYSTEM

Ekoloģiskā hidroizolācijas gumijas membrānas sistēma - ISO 9001:2008

Jaunas tehnoloģijas būvniecībā

Ēku un būvju hidroizolācija ir viens no būtiskākajiem būvniecības jautājumiem. Hidroizolācija ir būvju ūdens aizsardzības pasākumu kopums, kas nodrošina normālu ēku, būvju un iekārtu ekspluatāciju, palielina to uzticamību un ilgizturību.

Pazemes būvju aizsardzības problēmas viss optimālākais risinājums ir ārējā hidroizolācija būvniecības sākuma stadijā, kad pastāv iespēja izveidot slēgtu kontūru. Hidroizolēšanas darbu tehnoloģiju ir jāapspriež pirms būvniecības uzsākšanas, kad vēl ir iespējams veikt grozījumus projektā, ka arī noteikt darbu veikšanas etapus. Mūsdienās eksistē dažādas hidroizolācijas sistēmas. Katrā konkrētā gadījumā ir jābūt tehniskajam uzdevumam, tad materiāli būs izvēlēti pareizi un hidroizolācija kalpos ilgus gadus bez papildus materiālajiem ieguldījumiem.

Ir ārkārtīgi svarīgi pielietot tādus materiālus un tehnoloģijas, kuras apmierina vairākas prasības vienlaicīgi: garantēta pilna aizsardzība pret mitruma iesūkšanos, cilvēciskā faktora izraisīto kļūdu minimizācija, darbu izpildes laika patēriņa samazināšana, pārklājumu dzīvlaika pagarināšana, ekspluatācijas procesa atvieglošana, piemērotība bargajam klimatam, atbilstība vides un cilvēka drošības prasībām.

Pašlaik rūpnieciskās ražošanas attīstība liek nopietni pārdomāt attieksmi pret būvniecību, kas ir viens no spēcīgākajiem apkārtējo vidi ietekmējošiem antropogēniem faktoriem. Šīs ietekmes pakāpe ir atkarīga no materiāliem, kurus izmanto būvniecībā.

Tāpēc ir nepieciešamas jaunas materiālu un konstrukciju aizsardzības sistēmas, kuras atbilst mūsdienu tehnoloģiju attīstības koncepcijām būvniecības nozarē.

Liels robs ir vērojams virsmu un konstrukciju hidroizolācijas sektorā, kā arī aizsardzības kopumā, kas ir viena no svarīgākajām un delikātākajām jomām būvniecības nozarē, jo saistīta ar augstu atbildības pakāpi investoru priekšā.

Jumtu seguma materiālu lielāko tirgus daļu aizņem ruļļmateriāli. Vēl pavisam nesen, pirms paris desmit gadiem, vienīgais jumta seguma materiāls bija ruberoīds, kurš pasargāja jumtu no ūdens sūces tikai 2-4 gadus, pēc kā segumu bija nepieciešams regulāri remontēt un kapitālo remontu vajadzēja veikt katrus 15-20 gadus.

Lai arī mūsdienīgu ruļļmateriālu aprēķina kalpošanas laiks tika būtiski palielināts, tiem vēl ar vien piemīt galvenais trūkums – sūces savienojumu vietās un regulārā remonta nepieciešamība. Ruļļmateriālu kalpošanas laiku ietekmē gan konstruktīvie risinājumi, gan izmantojamās tehnoloģijas un iekārtas to pielīmēšanai.

Lai izvairītos no sūcēm savienojumu vietās, tika izstrādāti bezšuvju materiāli, tādi kā universālie vienkomponenta bitumena-polimēru mastikas un universāla uzsmidzināma vai uzklājama ekoloģiskā hidroizolācijas membrānas sistēma uz šķidrās gumijas bāzes.

Šķidrā gumija, kas ir emulsija uz naftas produktu bāzes ar pievienotiem dabīgās gumijas elastomēriem, var tikt izmantota jebkuras struktūras jumta seguma ūdensnecaurlaidības nodrošināšanai. Uzsmidzinot vai uzklājot šķidro gumiju, izveidojās monolīta bezšuvju polimerizēta membrānas sistēma, kura ir pilnīgi ūdens-, tvaika- un gāznecaurlaidīga. Tā ir noturīga pret ultravioletiem stariem, graujošas ozona, jūras ūdens un tā saucamo skābo lietus, kā arī vairākuma pārējo vielu, kuras izsauc koroziju, iedarbības un tai piemīt augsta elastība.

Kanādā ražotā ekoloģiskā hidroizolācijas membrānas sistēma sastāv no sekojošiem materiāliem:

Premier Rubber Membrane® System (uzsmidzināma gumijas membrānu sistēma) ir profesionāla momentānas aukstās cietēšanas divkomponentu jumta seguma sistēma, uzklājama aukstā veidā, uz bitumena-polimēru ūdens emulsijas bāzes (emulsija + reaģents + katalizators). Premier Rubber Membrane® System ir pielietojama jumta seguma hidroizolācijai jauniem segumiem, inversiem un tradicionāliem segumiem, ieskaitot seguma remontu, nenoņemt veco segumu, jebkuras sarežģītības pakāpes betona un metāla konstrukciju hidroizolācijai un pretkorozijas aizsardzībai. Tā atbilst augstākai aizsardzības pakāpei pret ultravioletiem stariem. Iepakojums 1040L un 205L.

Roller and Brush Rubber® - ir vienkomponentes modificētais bitumena-polimēru universālais segums, kuru uzklāj bez sildīšanas ar rulli vai otu. Izmanto uz slīpām virsmām, savienojumu vietām un citām sarežģītas konfigurācijas virsmām sākotnējai apstrādei pirms divkomponentu sistēmas uzklāšanas un privāto objektu būvniecībā un remontā, piemēram, pamatu, ārējo un iekšējo sienu, jumta segumu, terašu, vannas istabu, garāžu tvaika izolācijai un hidroizolācijai; noteku, ūdens kolektoru, mākslīgo ūdenskrātuvju, šķidrumu rezervuāru apstrādei; veco bitumena segumu un ruļļmateriālu hidroizolācijas spēju atjaunošanai; tērauda un tērauda konstrukciju, automobiļu lejas daļas pretkorozijas apstrādei.

Pirms pielietošanas šo produktu ir rūpīgi jāsamaisa, vēlams ar mehānisko mikseri uz zemiem apgriezieniem.

Iepakojums 205L, 20L un 3.78L.

Trowel Rubber® - ir vienkomponentes universālais segums, kuru uzklāj bez sildīšanas ar otu vai lāpstiņu. Pielieto profesionālai pretkorozijas apstrādei un hidroizolācijai, lai likvidētu avārijas sūces saliktās dzelzsbetona konstrukcijās, plaisu aizdarīšanai privāto objektu būvniecībā un remontā: pamatu, ārējo un iekšējo sienu, jumta segumu, terašu, vannas istabu, garāžu tvaika izolācijai un hidroizolācijai; noteku, ūdens kolektoru, mākslīgo ūdenskrātuvju, šķidrumu rezervuāru apstrādei; veco bitumena segumu un ruļļmateriālu hidroizolācijas spēju atjaunošanai; tērauda un tērauda konstrukciju, automobiļu lejas daļas pretkorozijas apstrādei.

Iepakojums 20L un 3.78L.

Ekoloģiskās gumijas membrānu sistēmas produkti, radīti rūpnieciskai pielietošanai, ļauj ātri un vienkārši izveidot augstvērtīgu pretkorozijas hidroizolējošo membrānu uz horizontālajām un vertikālajām pamatnēm.

Ekoloģiski tīra hidroizolējošā gumijas membrānas sistēma ir virkne membrānas tipa segumu, kuri nodrošina ūdensnecaurlaidīgu izolāciju un aizsargpārklājumu tērauda, koksnes, betona un citām virsmām. Tās elastības un aizsardzības īpašības var tikt pielietotas uz iekšējām un ārējām virsmām, pasargājot tās no korozijas, ūdens izraisītiem bojājumiem un ķīmiskās iedarbības. Šīs membrānas ir ilgizturīgas un videi nekaitīgas. No tagadējā skata punkta uz vides un darba aizsardzības problēmām membrānas sistēma uz šķidrās gumijas bāzes, ņemot vērā tās ekoloģiskās īpašības, ir viens no viss mūsdienīgākajiem izolācijas materiāliem. Pateicoties nulles V.O.C. (gaistošie organiskie savienojumi) un toksisko elementu rādītājiem, gumijas membrānu drīkst pielietot arī slēgtās telpās, neizmantojot elpceļu aizsardzības līdzekļus.

Gumija membrānas sistēma ir droša gan videi, gan cilvēkam. Gumija membrānas sistēmu var pielietot universāli, visur, kur ir nepieciešamība pēc gāzes-, tvaika- un ūdens necaurlaidīgās membrānas un pretkorozijas aizsardzības.

Efektīvas un ilglaicīgas hidroizolācijas problēma ir aktuāla visās būvniecības stadijās, sākot ar pamatiem, garāžas vai pagraba un beidzot ar jumta segumu.

Šīs problēmas risinājums ir viens – universālā gumijas membrānas sistēma, kura simtprocentīgi atbilsts ekoloģiskās hidroizolācijas jēdziena prasībām.

No seniem laikiem bitumens ir bijis viens no viss pazīstamākiem un svarīgākiem celtniecības materiāliem. Bitumens ir komplicēta sastāva ogļūdeņražu un dažāda sastāva heteroorganisko savienojumu maisījums. Pateicoties saķeres un hidrofobām īpašībām, to plaši pielieto ceļu būvniecībā, segumu materiālu izgatavošanā, ēku un būvju pamatu būvēšanā, cauruļvadu likšanā.

Šķidrā gumija savienojās ar tādu pašu bitumenu saturošu materiālu (jauns slānis virs vecā) molekulārajā līmenī, veidojot līdzību „sametināšanai”, neatkarīgi no iepriekšējā slāņa sacietēšanas stadijas vai tā vecuma: nevienam citam būvniecības materiālam tādas īpašības nav!

Gumijas membrānas sistēma atšķiras ar unikālu elastīgumu (galīgā pagarinājuma koeficients pārsniedz 1000%) vienlaicīgi ar augstu robežstiprību, kas nepieļauj sistēmas iespējamo katodo atslāņošanos no virsmas temperatūru izmaiņu cikliskuma, ūdens spiediena, vibrāciju un strauju sitienu iedarbības rezultātā. Sacietējusī gumijas membrānas sistēma nepaliek trausla un lūstoša; ar laiku tā kļūst cietāka, saglabājot elastīgumu, un tādēļ nesagrūst un nelobās, pretēji tam, kā tas notiek ar citiem materiāliem.

Mūsdienās ir pieejami sekojošie jumta seguma materiāli jumtiem:

Pašreiz tiek plaši pielietotas polimēru ruļļmateriāli, jeb „jumta seguma membrānas”. Tās atšķiras ar membrānu lielo platumu, pateicoties tam ir iespējams piemeklēt optimālu platumu jebkura lieluma un konfigurācijas ēkām un līdz ar to samazināt šuvju un savienojumu daudzumu. Tomēr parasti polimēru membrānas ir par 20-30% dārgākas par bitumenu-polimeru materiāliem.

Jumta seguma remonta laiks būtiski samazinās, ja tiek izmantota aukstā veidā izsmidzināma sistēma, ātri sacietējošā hidroizolācijas gumijas membrānas sistēma. Pēc sagatavošanas darbu pabeigšanas ir reāli vienas dienas laikā hidroizolēt virsmu virs 1000m2 , ieskaitot piekļāvumus.

Atšķirībā no ruļļmateriāliem gumijas membrānas sistēma veido monolītu bezšuvju pārklājumu. Membrānas 2mm biezs seguma slānis atbilsts ruberoīda segumam no 4 slāņiem. Gumijas membrānas sistēmas pretestība hidrostatiskajam spiedienam ir 50m (ūdens staba) pie 1.5-2.0mm biezuma.

Gumijas membrānas sistēmas jumta segums pasargās no nejaukā laika, aukstuma un karstuma, nodrošinās skaņas izolāciju.

Pirms gumijas membrānas sistēmas uzklāšanas ir nepieciešama visai maza virsmas sagatavošana.

Gumijas membrānas sistēmu uzklāj ar autonomo divkanālu kompresoru, kuru atzīst par piemērotu sistēmas ražotājs Cantex Coatings Ltd. Smidzināmā pistole un kompresora spiediens tiek noregulēti tā, lai sistēmas komponentes vienmērīgi savienotos pirms nokļūšanas uz virsmas. Ir ļoti svarīgi smidzināmai pistolei piemeklēt vajadzīgā diametra sprauslas un pareizi uzstādīt konverģenci (sprauslu savirze), lai iegūt precīzas sistēmas komponentu proporcijas.

Tāda uzklāšana nodrošina vienmērīgu elastīgu pārklājumu ar teksturētu virsmu un raksturīgu vienmērīgu ūdens izdalīšanos no emulsijas.

Pēc pilnas sacietēšanas gumijas membrānas sistēma pārvēršas par monolītu elastīgu membrānu, kura saglabā darbspēju temperatūru diapazonā no -45°С līdz +95°С jebkuros laika apstākļos.

Kā šķidrās gumijas trūkumu var minēt to, ka normāla vulkanizācijas procesa nodrošināšanai darbus ir jāveic pie gaisa temperatūras vismaz +5°С un relatīvā gaisa mitruma maksimāli 50%. Sistēmu nedrīkst pielietot uz virsmām, kuru mitruma rādītājs pārsniedz 30%.

Īpaši svarīgs šīs tehnoloģijas pielietošanas raksturojums ir būtisks būves slodzes samazinājums uz jumta seguma masas samazināšanas rēķina.

Gumijas membrānas sistēma sver 4 reizes mazāk par plaši pielietojamiem ruļļmateriāliem, kalpo 10 reizes ilgāk un izmaksā 4 reizes mazāk, ņemot vērā tās dzīvlaiku.

Gumijas membrānas sistēma ir alternatīva membrānu un ruļļu segumiem, kurus uzklāj ar karsto metodi, kā arī citām līdzīgām sistēmām uz ugunsnedrošo šķīdinātāju bāzes.

Gumijas membrānas sistēma sniedz jaunas iespējas gan būvniecības un remonta kompānijām, gan privātiem būvētājiem un remontētājiem.

Gumijas membrānas sistēma pamata priekšrocības ir elastība, momentāna sacietēšana, ātra uzklāšana uz virsmas un piekļāvumiem, šuvju neesamība, laba saķere ar visām virsmā visā laukumā, ekoloģiskums un ilgderīgums.

Gumijas membrānas sistēmas tehnoloģija izceļas un atšķiras ar efektivitāti, vieglumu, ātrumu, ekoloģiskumu un seismoizturību.

Gumijas membrānas sistēmas pielietošanas rezultātā tiek sasniegta ekonomija gan būvniecības laikā, gan ēku un būvju ekspluatācijas laikā.